Καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη

 

 

 

 

Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας

 

Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων υψηλής αξίας

 

 

 

Μειώνουμε τους ρύπους

 

 

Ωφελούμε το περιβάλλον και την κοινωνία

 

 

Κάθε μέρα:

Διαχειριζόμαστε 0kg Σύμμεικτα απορρίμματα
Εξυπηρετούμε 0 Συμπολίτες μας
Ανακτούμε 0kg Υλικά προς ανακύκλωση
Απασχολούμε 0 Άτομα προσωπικό
Οδηγούμε 0 Ειδικά οχήματα
Καλύπτουμε το 0% Της Ελληνικής επικράτειας

και μεγαλώνουμε!

Δραστηριότητες

Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες για ΟΤΑ

  Η ENACT αναλύει τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε Ο.Τ.Α, προκειμένου να επιτευχθούν υψηλές επιδόσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες και…

 • Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

  Η εταιρεία εκτελεί προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων σε βιομηχανίες & εμπορικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στη μείωση του όγκου των …

 • Ανάκτηση Υλικών & Ενέργειας

  Η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αποτελεί άμεση προτεραιότητα…

 • Ανακύκλωση

  Βασικό στοιχείο της στρατηγικής που προτείνει η εταιρία είναι ο συνδυασμός ΔσΠ οργανικών αποβλήτων και υλικών συσκευασίας…

 

Με τη συμμετοχή σας στην υλοποίηση των προγραμμάτων της εταιρίας μας:

 • Εξασφαλίζουμε βιώσιμο και υγιές αστικό περιβάλλον
 • Μειώνουμε τα απορρίμματα που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ
 • Περιορίζουμε την ρύπανση και διαφυλάττουμε την δημόσια υγεία
 • Εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικούς πόρους
 • Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για το περιβάλλον
 • Ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και τον εθελοντισμό